Jak do nas trafic?
c/ Girona, 53 Planta Baja / Despacho A
08009 Barcelona Kontakt:
e-mail: catalunya_polonia@yahoo.es

Instytucje polskie: Konsulat Generalny RP w Barcelonie | Ambasada RP w Madrycie | Instytut Polski w Madrycie | Polska Organizacja Turystyczna w Madrycie | PHIG | PLL LOT | PAP | Senat RP | Sejm RP | Kancelaria Premiera RP | MSZ | MEN | ZUS | Inspektor ZUS | Narodowy Fundusz Zdrowia | Poczta Polska | PKP

Instytucje katalońskie: Barcelona Activa | PORTA 22 | SOC | GENCAT | Ajuntament Barcelona | Diputacio de Barcelona | Nous ciutadans Barcelona | Mossos d'Esquadra | CATSALUT | Oficina de Turisme Barcelona | TMB | Col=legi de Notaris de Catalunya | Direcció General Immigració | Consorci Educacio | Consorci de Normalitzacio Linguistic | Bicing BCN | Ferrocariles Generalitat de Catalunya |

Instytucje hiszpańskie: Agencia Tributaria | SEPE | Seguridad Social | Ministerio de Interior | DGT | Policia Nacional | Boletin Oficial de Estado | Correo | Renfe | Guia Barcelona

Instytucje EU: PORTAL EU | Parlament EU | Erasmus | Portal Ploteus | Eures | FNUNDUSZE EU | KAPITAŁ LUDZKI | EURLEX | EU PRELEX | EU BOOKSHOP | SOLVIT | EU PODROZE | PRAWA OBYWATELI KRAJÓW EU | SISTEMA DE INFORMACION SHENGEN

Słowniki: SOFT CATALA | Real Academia Espanola | Slownik języka polskiego PWN | CRIB.PL | Ling.pl | Word Reference | Rozmówki polsko–katalońskie

Inne: Powrotnik | Animowana historia | Polska dla dzieci | Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą | Polska Szkoła | Kapelania Polska w Barcelonie | Portal Młodej Polonii | Polak za granica - poradnik


PARTNERZY:
Konsulat Generalny RP w Barcelonie   Wspólnota Polska   Semper Polonia   Ajuntament Barcelona   Polonia Barcelona  

TKANINY ARTYSTYCZNE polskiego artysty KRZYSZTOFA KORABA

TKANINY ARTYSTYCZNE polskiego artysty KRZYSZTOFA KORABA
Inauguracja wystawy: 10 listopada 2017 o godz. 17:00
EspaiCaixa Bruc
ul. Bruc, 72
08009 Barcelona
Moje działania artystyczne koncentrują się na wyobraźni, duchowym postrzeganiu
rzeczywistości oraz emocjonalności tkwiącej w każdym z nas. Jestem zwolennikiem
ekspresyjnego podejścia do materii graficznej, rysunkowej i malarskiej. Często
posługuję się motywem formy człowieka jak i odwołuję się do jego cielesności i
intymności. W widzu chcę wzbudzić skrajne emocje i zmusić go do głębszej refleksji
nad sobą samym. Staram się przesuwać granice poczucia estetyki i preferencji
artystycznych.
Tkaniny artystyczne traktuję jedynie jako medium do zrealizowania tematu, lecz
medium to w sposób dla mnie przejrzysty spełnia moje oczekiwania formalne, które
na tej płaszczyźnie mogą się rozwijać, budować oraz kształtować raz za razem na
nowo dając kolejne możliwości pokazania tego co w żaden inny sposób nie może być
pokazane.
Krzysztof Korab
Organizuje: Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie

*****************

TEIXITS ARTISTICS de l’artista polonès KRZYSZTOF KORAB
Inauguració de l’exposició: 10 de novembre 2017 a les 17 hores
EspaiCaixa Bruc
c. Bruc, 72
08009 Barcelona
Les meves activitats artístiques es centren en la imaginació i la percepció de la
realitat espiritual i les emocions inherents a cada un de nosaltres. Sóc partidari de
l'enfocament de l'expressió de la matèria gràfica, dibuix i pintura. Sovint utilitzo el
motiu de la forma humana i em refereixo al seu aspecte físic i la seva intimitat. A
l'espectador vull despertar emocions extremes i obligar-lo a fer una reflexió més
profunda sobre si mateix. Tracto d'empènyer els límits del sentit estètic i les
preferències artístiques.
Els teixits artístics només els tracto com un mitjà per dur a terme un tema, però
aquest mitjà és una manera per poder aclarir les meves expectatives formals, que
poden desenvolupar-se en aquest pla, construir-se i forma-se una i altra vegada de
nou donant una altra oportunitat per mostrar allò que no es podria mostrar de cap
altra manera.
Krzysztof Korab
Organitza: Associació Cultural Catalanopolonesa